Privacybeleid

Benamingen

Opdrachtgever: diegene die aan Afke Hennus Coacht de opdracht geeft (jijzelf of bijvoorbeeld je werkgever).

Deelnemer: de persoon die deelneemt aan een opstellingendag of -workshop, coaching, e.d.

Contactgegevens

Jouw contactgegevens registreer ik om contact op te kunnen nemen en worden niet aan derden verstrekt.

Je contactgegevens worden beveiligd opgeslagen in mijn computer en zijn alleen toegankelijk voor Afke met een wachtwoord. Een backup van deze computer wordt versleuteld gemaakt en is ook beveiligd met een wachtwoord.

Persoonlijke gegevens in een dossier

Wij zijn verplicht door onze beroepsorganisatie, zorgverzekeringen en de wet een dossier bij te houden. Dat doen wij op eenvoudige wijze. Het dossier bevat:

eenvoudige handgeschreven notities op papier bij de individuele sessies (bij coaching)

Dit dossier wordt niet opgeslagen in een computer. Het dossier wordt bewaard in een afgesloten kast in de praktijk en zo lang als de wet dat van ons eist (20 jaar na de laatste sessie).

Bij deelname aan een opstellingendag of -workshop wordt geen dossier gemaakt.

Inzage en wijziging

Je hebt het recht om te weten of en welke gegevens van je verwerkt worden. Ook heb je recht op inzage, aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens (voor zover de privacy van een ander dan niet wordt geschaad).

Jij bepaalt of en zo ja welke informatie aan derden mag worden doorgegeven (bijvoorbeeld bij een klacht).

Beroepsgeheim

Afke Hennus Coacht heeft een geheimhoudingsplicht en beschermt jouw persoonlijke levenssfeer als Deelnemer. Dat betekent dat ik zwijg over feiten en gegevens die ik van je te weten kom.

Soms laat ik mij bijstaan door een supervisor en/of deskundige. Daarbij bespreek ik in elk geval anoniem en zo veel als mogelijk zonder herleidbare feiten en gegevens. Een supervisor en/of deskundige is ook tot geheimhouding verplicht.

Pas na jouw schriftelijke toestemming kunnen bepaalde gegevens met derden gedeeld worden. Je bepaalt zelf of je wilt dat informatie uit het dossier aan derden kan worden doorgegeven (bijv. je huisarts of iemand die een klacht van jou gaat behandelen).

Er zijn situaties waarin het beroepsgeheim moet worden doorbroken, bijvoorbeeld wanneer wij huiselijk geweld of kindermishandeling vermoeden.

Je gegevens op een factuur

Wanneer ik je een factuur stuur staat daarop je naam, adres en een sessiedatum of een startdatum en naam van een opstellingendag -workshop. Dit is nodig voor bijvoorbeeld een werkgever, maar ook voor de belastingdienst.

Een factuur bevat geen gegevens over de inhoud van een sessie of cursus. Wanneer je een factuur declareert (bij een werkgever) kan deze de datum zien waarop je de praktijk bezocht, maar niet wat de inhoud van een sessie was.

Van elke factuur wordt een digitale kopie bewaard. De facturen zijn alleen toegankelijk voor Afke Hennus Coacht met een wachtwoord. Externe backups van facturen zijn versleuteld en beveiligd.

Bij coaching versturen we een factuur per e-mail. Wanneer je dat wenst kunnen we deze naar een speciaal (beveiligd) e-mailadres sturen.

Je naam op een bankafschrift

Alle betalingen bij Afke Hennus Coacht gaan per bank nadat je een factuur hebt ontvangen. Dat betekent dat op onze bankafschriften jouw (achter)naam staat. Alleen Afke Hennus Coacht ziet deze namen. Onze boekhouder ziet een administratie zonder namen.

Privacy in de e-mail of post

E-mails over algemene zaken als datum, bevestiging of wijziging van een afspraak kun je mailen via het formulier op de website.

Schriftelijke correspondentie wordt in de brievenbus van de praktijk ontvangen.

Privacy aan de voordeur

Wanneer je aanbelt kan het zijn dat een collega huurder in het pand de deur voor je open doet. Ook kun je andere deelnemers tegenkomen van ons of van collega’s in het pand.

Privacy in de wachtkamer

We kunnen niet op voorhand inschatten of je in de gang of in de wachtkamer iemand tegenkomt die je kent.

Mocht je dit vervelend vinden, dan kunt je dit aangeven. We plannen dan een afspraak op een tijdstip waarop er weinig of geen andere bezoekers in het pand zijn.

Privacy in de spreekkamer

De praktijk is voldoende geluiddicht. Iemand op de gang kan niet horen wat we bespreken en andersom horen wij niet wat er op de gang gezegd wordt.

Er worden geen geluids- of video opnames gemaakt in de spreekkamer. Niet door ons, maar ook niet door jou.

Privacy bij een klacht

Wanneer je een klacht hebt over Afke Hennus Coacht, stuur je een brief naar de klachten- of geschillencommissie (SoloPartners.nl). Daarbij maak je zelf jouw naam, adresgegevens en inhoud van je klacht kenbaar zodat ze contact met je kunnen opnemen en de klacht behandel kan worden.

Een klachten- of geschillencommissie heeft een geheimhoudingsplicht.

Beveiliging website

Het website adres van Afke Hennus Coacht is: https://afkehennus.nl.

De website maakt gebruik van een SSL certificaat, dat betekent dat gegevens van en naar de website veilig verstuurd worden.

Wanneer je op de website een contactformulier invult of je inschrijft voor een opstellingendag of -workshop, worden jouw gegevens niet op de website opgeslagen, er wordt alleen een e-mail verstuurd. Van die verstuurde mail wordt geen kopie bewaard op de website.

De website maakt gebruikt van een cookie van Google Analytics. Deze wordt gebruikt om bezoekersaantallen, bezoekduur, zoekwoorden e.d. bij te houden, zodat we kunnen zien of de website naar behoren werkt. Je IP adres wordt hierbij geanonimiseerd. De optie dat Google deze gegevens zou mogen delen (met anderen of eigen Google diensten) is uitgeschakeld.

Nieuwsbrief

Wanneer je Deelnemer wordt bij Afke Hennus Coacht sturen we je een nieuwsbrief of aankondiging van geplande dagen per e-mail. Dat doen we maximaal acht keer per jaar. Je kunt je per e-mail of via de website afmelden, waarna je geen nieuwsbrieven meer ontvangt.

Algemene Voorwaarden

Hoe we in algemene zin met elkaar omgaan staat beschreven in de Algemene Voorwaarden van Afke Hennus Coacht.