Mijn weg

Mijn weg

 

Hoe meer ik mijn lijf bewoon
Hoe meer ik mijzelf welkom heet
Hoe meer ik adem
Naar de plekken vanwaar
ik ooit vertrokken ben
Hoe meer het stroomt in mij

Al jaren onderzoek ik
Mensen om mij heen
Mijzelf
Steeds meer mijzelf
En o, wat kom ik veel tegen
Veel ‘achterstallig onderhoud’
Dat wat nog gevoeld mag worden
Hoe meer ik mijn lijf bewoon
Hoe minder ‘krapte’ mijn ziel ervaart
En hoe helderder ik weet waar ik heen wil

 

Ik ben je voorgegaan
En loop graag een stukje mee
Mijn lijf is mijn kompas
Een groot welkom aan jou
Met alles wat er is

Afke Hennus

Therapeut