Opleidingen

– Driejarige opleiding in Professionele Communicatie bij Phoenix Opleidingen

“Pas als je jezelf kent, inzicht hebt in wie jij bent en waar je vandaan komt, kun je andere mensen helpen”
Deze opleiding gaat uit van het principe dat mensen die met mensen werken inzicht nodig hebben in wie zij zelf zijn.

Ik ben dan ook de diepte ingegaan om te onderzoeken waarom ik ben wie ik ben, wat mijn aangeleerde gedrag mij heeft gebracht, hoe ik mij verhoud tot anderen, welke patronen mij dienen en welke niet meer. Door de bril van Transactionele Analyse, NLP, en Systemisch Werken heb ik deze levensvragen uitgewerkt. Ook heb ik geleerd hoe ik anderen in dit proces professioneel kan begeleiden.

– Systemisch Werken bij Phoenix Opleidingen

Deze opleiding is een verdieping op wat ik al geleerd heb over Systemisch Werken. Hier heb ik nog meer inzicht gekregen in hoe het systeem van herkomst (het gezin waarin je bent opgegroeid) een blijvende rol speelt in wie je bent. Ook andere systemen zijn uitgewerkt, bijvoorbeeld werk of school. De dynamieken die zichtbaar worden bij een familieopstelling, leren ons ontzettend veel. Staat ieder op zijn of haar plek? Welke beweging is er nodig? Het systeem laat het zien. Zo kan er inzicht verkregen worden, en zelfs heling ontstaan. Een tafelopstelling is een mooie en toegankelijke manier om één op één vanuit een systemische blik een onderwerp te benaderen.

Trauma Opleiding bij Gwen Timmer Praktijk Parabel

‘In wezen ben je heel gebleven’ omgaan met trauma. Tien daagse leergang voor begeleiders
Tekst van de website van Praktijk Parabel:  https://www.praktijkparabel.nl/traumatraining

 Waartoe

Om op dit kwetsbare niveau effectief met een getraumatiseerde client om te kunnen gaan en heling en integratie te bevorderen, is kennis en begrip in wat trauma bij iemand teweegbrengt essentieel.
Als begeleider ben je zelf het belangrijkste instrument en als je zelf je eigen verhaal en je eigen lichaam kunt bewonen, kan de cliënt in ontmoeting met jou het eigen proces doormaken.

Intervisie

Ik ben onderdeel van meerdere intervisiegroepen. Daarnaast vind ik het belangrijk en ook gewoon heel erg leuk om verschillende workshops en opleidingen te blijven doen.